Think of China, Think of Kiyaya

ประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นโรงงานของโลก มูลค่าการนำเข้าสินค้าจากจีนของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความร้อนแรง การนำเข้าสินค้าจากจีนได้เป็นอย่างดี ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเชื่อมถึงกัน คุณอาจหาซัพพลายเออร์ได้จากอินเตอร์เน็ทหรือจากงานแสดงสินค้า แต่การสั่งสินค้าโดยที่ไม่มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของซัพพลายเออร์ก่อน อาจมีปัญหาตามมาได้ 

ทำไมถึงเลือกบริการสั่งสินค้าจากกิยาย่า เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่จะทำงานแทนคุณในประเทศจีน เพื่อช่วยให้คุณหาซัพพลายเออร์ โรงงาน หรือร้านค้าที่มีคุณภาพ มีตัวตนจริง เชื่อถือได้ เพื่อให้ได้สินค้าราคาถูกและมีคุณภาพ การสั่งซื้อสินค้าจากจีนไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

-ให้เราเป็นผู้ช่วยคุณในประเทศจีน

- ติดต่อประสานงานการสั่งซื้อสินค้า

- ช่วยคุณเจรจาต่อรอง ต้นทุนถูกลง กำไรมากขึ้น

- แนะนำสินค้าไอเดียเก๋ แปลกใหม่

- ตรวจเช็คสินค้าก่อนส่งถึงออกจากจีน (ส่งออกมาแล้ว แก้ไขปัญหาไม่ได้)

 

 

 

      

© 2023 KiyayaTc · All Rights Reserved.