Think of China, Think of Kiyaya
 • We works as your staff in China

  Sourcing Goods


  จัดหาสินค้าจากจีน


 • Sourcing Supplier

  Sourcing Supplier


  เลือกโรงงาน และร้านค้าที่ดีที่สุด


  เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
 • China Manufacturer Direct

  China Manufacturer Direct


  เข้าถึงผู้ผลิตโดยตรง


  เพื่อลดต้นทุน
 • Quality Control

  Quality Control


  ตรวจสอบคุณภาพสินค้า


  เพื่อให้ได้สินค้าตามที่ต้องการ
 • Right on time

  Shipping


  บริการขนส่งจีน - ไทย


  รวดเร็ว ตรงเวลา ทางรถ เรือ เครื่องบิน
 • Think of China Think of Kiyaya

  Think of China
  Think of Kiyaya


© 2023 KiyayaTc · All Rights Reserved.